Probleemide lahendamine Mac OS X-ga

Probleemide lahendamine Mac OS X-ga


HP Color Laserjet CP2020 note Probleemide lahendamine Mac OS X ga MÄRKUS.

Kui paigaldatakse toodet, kasutades USB-ühendust, ei tohi toodet arvutiga USB-kaabli kaudu ühendada enne, kui tarkvara on installitud. USB-kaabli ühendamisel installib Mac OS X toote automaatselt, aga installimine ei ole korrektne. Sel juhul tuleb toode desinstallida, USB-kaabel lahti ühendada, installida uuesti CD-ROM-ilt toote tarkvara ning ühendada USB-kaabel uuesti, kui programm selleks käsu annab.

Printeridraiverit pole utiliidi Print Center või Printer Setup Utility loendis.
Põhjus
Lahendus
Toote tarkvara võib olla installimata või valesti installitud.
Veenduge, et toote PPD-fail on järgmises kõvaketta kaustas: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhised on toodud tutvustusjuhendis.
PPD-fail on rikutud.
Kustutada PPD-fail kõvakettalt järgmisest kaustast: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Installige printeritarkvara uuesti. Juhised on toodud tutvustusjuhendis.

Printeri nimi, IP-aadress või Bonjour printeri nimi ei ilmu printerite loendis utiliidis Print & Fax Center või Printer Setup Utility.
Põhjus
Lahendus
Toode ei pruugi olla kasutusvalmis
Veenduge, et juhtmed on õigesti ühendatud, toode on sisse lülitatud ning Valmis-tuli põleb. Kui printer on ühendatud USB või Etherneti jaoturi kaudu, proovige ühendada printer otse arvutiga või kasutage mõnda teist porti.
Võimalik, et on valitud vale ühendusetüüp.
Tuleks veenduda, et sõltuvalt ühenduse tüübist on valitud USB, IP-printimine või Bonjour.
Kasutusel on vale tootenimi, IP-aadress, Bonjour- või Bonjour-hostinimi.
Printida konfiguratsioonileht (vt Teabelehed). Veenduge, et konfiguratsioonilehel olev toote nimi, IP-aadress või Bonjour-hostinimi ühtib Print Centeri või Printer Setup Utility loendis oleva toote nime, IP-aadressi või Bonjour-hostinimega.
Liidesekaabel võib olla defektne või ebakvaliteetne.
Asendada liidesekaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.

Printeridraiver ei häälesta valitud toodet utiliidis Print Center või Printer Setup Utility automaatselt
Põhjus
Lahendus
Toode ei pruugi olla kasutusvalmis
Veenduge, et juhtmed on õigesti ühendatud, toode on sisse lülitatud ning Valmis-tuli põleb. Kui printer on ühendatud USB või Etherneti jaoturi kaudu, proovige ühendada printer otse arvutiga või kasutage mõnda teist porti.
Toote tarkvara võib olla installimata või valesti installitud.
Veenduge, et toote PPD-fail on järgmises kõvaketta kaustas: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhised on toodud tutvustusjuhendis.
PPD-fail on rikutud.
Kustutada PPD-fail kõvakettalt järgmisest kaustast: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Installige printeritarkvara uuesti. Juhised on toodud tutvustusjuhendis.
Liidesekaabel võib olla defektne või ebakvaliteetne.
Asendada liidesekaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.

Printimiskorraldust ei saadetud soovitud seadmele.
Põhjus
Lahendus
Printimisjärjekord võib olla peatatud.
Printimisjärjekorra taaskäivitamine Avage Print Monitor (Prindimonitor) ja valige Start Jobs (Tööde alustamine).
Kasutusel on vale tootenimi, IP-aadress või Bonjour printeri nimi.
Konfiguratsioonilehe printimine (vt Teabelehed). Kontrollige, kas konfiguratsioonilehele märgitud nimi, IP-aadress või Bonjour printeri nimi ühtib nime, IP-aadressi või Bonjour printeri nimega utiliidis Print Center või Printer Setup Utility.

EPS-fail prinditakse vale kirjatüübiga.
Põhjus
Lahendus
See probleem ilmneb mõne programmi puhul.

Enne printimist tuleks proovida EPS-failis sisalduvad fondid tootesse alla laadida.

Fail tuleks saata ASCII-, mitte kahendkodeerimisvormingus.

Muu tootja USB-kaardilt ei saa printida.
Põhjus
Lahendus
Antud viga esineb juhul, kui USB-printerite tarkvara ei ole installitud.
Muude tootjate USB-kaartide paigaldamise järel tuleb tõenäoliselt paigaldada Apple’i tarkvara USB Adapter Card Support. Selle tarkvara uusima versioon on saadaval Apple’i veebisaidil.

USB-kaabliga ühendamise ja draiveri valimise järel ei ilmu printer utiliiti Print Center või Printer Setup Utility.
Põhjus
Lahendus
Selle probleemi põhjus võib olla nii tarkvaras kui ka riistvaras.
Tarkvara tõrkeotsing

Kontrollige, kas konkreetne Macintosh-arvuti toetab USB-d ning kas sellele on paigaldatud vajalik Apple’i USB-tarkvara.

Veenduge, et kasutatav Macintoshi opsüsteem on Mac OS X v10.28 või uuem.
Riistvara tõrkeotsing

Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.

Kontrollige kas USB-kaabel on õigesti ühendatud.

Kontrollige, kas kasutatakse sobivat kiiret USB-kaablit.

Veenduge, et ahela voolu tarbivaid USB-seadmeid ei ole liiga palju. Ühendage kõik USB-seadmed lahti ning ühendage kaabel otse hostarvuti USB-liidesesse.

Kontrollige, ega ahelasse pole järjestikku ühendatud enam kui kaks toiteta USB-jaoturit. Ühendage kõik USB-seadmed lahti ning ühendage kaabel otse hostarvuti USB-liidesesse.
HP Color Laserjet CP2020 note Probleemide lahendamine Mac OS X ga MÄRKUS.

iMaci klaviatuur on toiteta USB-jaotur.

HP Color Laserjet CP2020 Probleemide lahendamine Mac OS X-ga