Ummistuste levinumad põhjused

Ummistuste levinumad põhjused


Ummistuste levinumad põhjused1
Põhjus
Lahendus
Paberi pikkuse ja laiuse juhikud pole õigesti seatud.
Seadke juhikud nii, et nad oleksid vastu paberivirna.
Trükikandja ei vasta nõuetele.
Kasutage üksnes HP spetsifikatsioonile vastavaid trükikandjaid. Vt Paber ja prindikandja.
Te kasutate trükikandjat, mida on juba printeris või koopiamasinas kasutatud.
Ärge kasutage trükikandjat, millele on varem prinditud või kopeeritud.
Söösalv on valesti täidetud.
Võtke liigsed lehed söösalvest välja. Veenduge, et virna kõrgus on madalam kui salvel olev maksimaalse virna kõrguse märk. Vt Asetage paber ja prindikandjad.
Trükikandja on viltu.
Söösalve juhikud pole õigesti seatud. Seadke need nii, et nad hoiaksid virna kindlalt paigal ilma seda painutamata.
Trükikandjad kleepuvad kokku.
Võtke trükikandja välja, painutage seda, keerake 180 kraadi või pöörake teistpidi. Pange trükikandja söösalve tagasi.
HP Color Laserjet CP2020 note Ummistuste levinumad põhjused MÄRKUS.

Ärge pabereid lehvitage. Lehvitamine võib tekitada staatilise elektri, mis paneb lehed üksteise külge kleepuma.

Trükikandja eemaldatakse enne, kui see jõuab väljundsalve põhja.
Ärge eemaldage paberit enne, kui see on jõudnud väljundsalve põhja.
Trükikandja on halvas korras.
Vahetage trükikandja välja.
Salve siserullid ei haara trükikandjat kaasa.
Eemaldage pealmine leht. Kui trükikandja on raskem kui 163 g/m2, ei pruugi rull seda salvest kaasa haarata.
Trükikandjal on karvased või hambulised servad.
Vahetage trükikandja välja.
Trükikandja on auklik või reljeefne.
Augustatud ja reljeefsed trükikandjad ei tule üksteise küljest hõlpsalt lahti. Laadige lehed salve ükshaaval.
Paberit ei laetud õigesti.
Vahetage paber salvedes välja. Paberit tuleb hoida originaalpakendis ja kindlatel hoiutingimustel.

1 Kui toote ummistused jätkuvad, võtke ühendust HP klienditeeninduse või volitatud HP teenusepakkujaga.

HP Color Laserjet CP2020 Ummistuste levinumad põhjused