Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated

Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated


Juhtpaneeli teated näitavad printeri hetkeolekut või olukordi, mille puhul võib olla vajalik tegutseda.

Olekuteated kuvatakse arvuti ekraanile (lisaks juhtpaneeli teadetele) siis, kui printeril esineb mingi probleem. Kui oleku hoiatusteade on saadaval, kuvatakse järgmise tabeli veerus Status alert (Oleku hoiatus) teade HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated.

Juhtpaneeli teated ilmuvad ajutiselt ja nende sõnumite teadvustamiseks ning prinditöö jätkamiseks tuleks vajutada nuppu OK või nuppu X töö tühistamiseks. Teatud hoiatuste puhul võib prinditöö jääda poolikuks või võib kannatada prindikvaliteet. Kui on ilmunud printimisega seotud teade, automaatse jätkamise funktsioon on sees ja hoiatusteadet ei ole kinnitatud, püüab printer 10 sekundi pärast tööd jätkata.

Mõnede hoiatusteadete puhul võib probleemi lahendada printeri taaskäivitamine. Kriitilise vea püsimisel võib printer vajada hooldust.

Olekuhoiatus
Juhtpaneeli teade
Kirjeldus
Soovitatav tegevus
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
<Color> in wrong position (<värv> on vales asendis)
Prindikassett on paigaldatud valesse pessa
Kontrollige, kas iga prindikassett on paigutatud õigesse pessa. Prindikassetid on paigutatud eest taha selles järjestuses: must, sinine, punane, kollane.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
10.00.XX tarvikuviga
Ühe prindikasseti tarvikumälu on kas loetamatu või see puudub.

10.0000 = musta tarviku mälutõrge

10.0001 = sinise tarviku mälutõrge

10.0002 = punase tarviku mälutõrge

10.0003 = kollase tarviku mälutõrge
Installige prindikassett uuesti
Lülitage printer välja ja siis uuesti sisse.
Kui probleem ei lahenenud, vahetage kassett välja.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
10.10.XX tarvikuviga

10.1000 = musta tarviku mälu puudub

10.1001 = sinise tarviku mälu puudub

10.1002 = punase tarviku mälu puudub

10.1003 = kollase tarviku mälu puudub
Kontrollige e-märki. Kui see on katkine või vigastatud, vahetage kassett.
Veenduge, et kassett on paigaldatud õigesse pessa.
Eemaldage ja paigaldage kassett uuesti ja taaskäivitage toode.
Kui tõrke põhjuseks on värvikassett, proovige see vahetada teise kasseti vastu salves. Kui kuvatakse sama teade, on probleem mootoris. Kui kuvatakse muu 10.10.XX teade, vahetage kassett.
49 viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Printeris esines sisemine viga.
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 30 sekundit, siis lülitage printer uuesti sisse ja oodake kuni ta initsialiseerub.
Kui kasutate liigpinge kaitset, eemaldage see. Ühendage printer otse seinakontakti. Lülitage printer sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
50.X kuumuti viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Printeris kuumutis esines viga.
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 30 sekundit, siis lülitage printer uuesti sisse ja oodake kuni ta lähtestub.
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 25 minutit, siis lülitage printer sisse.
Kui kasutate liigpinge kaitset, eemaldage see. Ühendage printer otse seinakontakti. Lülitage printer sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
51.XX viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Printeris esines riistvaraviga.
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 30 sekundit, siis lülitage printer uuesti sisse ja oodake kuni ta lähtestub.
Kui kasutate liigpinge kaitset, eemaldage see. Ühendage printer otse seinakontakti. Lülitage printer sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
54.XX viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Ühe toote sisemise sensori juures esines viga.

54.15 = kollane

54.16 = punane

54.17 = sinine

54.18 = must
1.
Avage kassetisalve luuk ja libistage kassetisalv välja.
2.
Uurige vastava kasseti valget mehhanismi. See asub kasseti paremal küljel.
3.
Lükake mehhanismi aeglaselt sisse ja välja. Sisse surudes tõuseb must lipuke. See peab liikuma libedalt. Vastasel juhul vajutage korduvalt, et eemaldada potentsiaalne takistus.
4.
Lükake kassetisalv sisse ja sulgege luuk.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
55.X viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Tootes esines sisemine viga.
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake, kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Toode tuleb ühendada otse seinakontakti. Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
57.X ventilaatori viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Toote sisemise ventilaatori töös esines viga.
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake, kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Toode tuleb ühendada otse seinakontakti. Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
59.X viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Ühe mootori töös esines viga.
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake, kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Toode tuleb ühendada otse seinakontakti. Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
79 hooldusviga
Lülitage välja, seejärel sisse
Paigaldatud on mitteühilduv DIMM.
1.
Lülitage toode sisse.
2.
Paigaldage DIMM, mida antud toode toetab. Toetatavate DIMM-ide nimekiri on toodud siin Hooldus- ja tugiteenused. DIMM-i paigaldusjuhend asub siin Mälu ja fondi DIMM-ide installimine.
3.
Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
79 viga
Lülitage välja, seejärel sisse
Toote sisemises püsivaras esines viga.
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake, kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Toode tuleb ühendada otse seinakontakti. Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asendage <värv> kassett
Prindikasseti tööiga on lõppemas.
Vahetage kassett. Vaadake Prindikassettide vahetamine.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asendage tarvik
Override in use (tühjeneva kasseti eiramine kasutusel)
Prindikvaliteet menüü nimetus Asendage tarvikud on asendis Alista, kui on tühi.
Võite jätkata printimist, kuni märkate prindikvaliteedi halvenemist.
Vaadake Süsteemi seadistuse menüü.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asetage paber
Kõik salved on tühjad.
Laadige kandja.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asetage salv # <TÜÜP> <FORMAAT>
Prinditööks vajaliku kandja tüüp ja suurus on seadistatud, kuid salv on tühi.
Laadige korrektne kandja salve, või vajutage nuppu OK teise salve kandja kasutamiseks.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asetage salv 1 <TÜÜP> <FORMAAT>
Prinditööks vajalike salvede kandjatüüpi ja -suurust ei ole seadistatud.
Laadige korrektne kandja salve 1, kandja kasutamiseks teisest salvest vajutage nuppu OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Asetage salv 1 tavaline <FORMAAT>
Puhastusrežiim alustamiseks vajutage [OK]
Printer on valmis puhastusoperatisooni läbi viimiseks.
Laadige salve 1 näidatud formaadis tavapaber ning vajutage nuppu OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Eemaldage pakkematerjal tagaluugi juurest
Tagumise rulliku kaks transpordilukku pole eemaldatud.
Avage tagaluuk ja eemaldage transpordilukud.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Eemaldage transpordilukk värvikassetilt
Tindikasseti transpordilukk on paigaldatud.
Veenduge, et prindikasseti transpordilukk on eemaldatud.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Eemaldage transpordilukud kõigilt kassettidelt
Prindikasseti transpordilukk on paigaldatud ühele või enamale prindikassetile.
Veenduge, et kõigi prindikassettide transpordilukud on eemaldatud.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Esikülg Luuk avatud
Printeri esikülje luuk on avatud.
Sulgege luuk.
Teade Genuine HP supply installed (Paigaldatud autentne HP tarvik)
Paigaldati autentne HP tarvik Antud sõnum ilmub lühiajaliselt peale tarviku paigaldamist ning asendub siis teategaValmis.
Tegutseda ei ole vaja
Käsidupleksrežiim.
Laadige salv nr Vajutage [OK]
Käsitsi duplekstöö üks pool on prinditud ja leht ootab laadimist, et trükkida teine pool.
Laadige leht näidatud salve printimist ootav pool ülespoole ning lehe ülemine osa teist eemal, vajutage nuppu OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Käsitsisöötmine <TÜÜP> <FORMAAT>
Vajutage [OK]võimalike kandjate nägemiseks
Printer on seatud käsitsisöödu režiimile.
Teate kustutamiseks vajutage nuppu OK või laadige korrektne kandja salve 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Mälu on vähe
Vajutage [OK]
Proovige hiljem uuesti või lülitage välja/sisse
Printeri mälu on peaaegu täis.
Töö lõpetamiseks vajutage nuppu OK, töö tühistamiseks vajutage nuppu X.
Jaotage töö pisemateks väiksema lehekülgede arvuga töödeks.
Lisainfo saamiseks printeri mälu suurendamise kohta vaadake Mälu ja fondi DIMM-ide installimine.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Teade Non HP supply installed (Paigaldatud on mitte HP-tarvik)
Paigaldatud on mitte-HP tarvik
See teade on ajutine ning kaob mõne sekundi möödumisel.
Kui olete veendunud, et ostsite HP tarviku, külastage veebilehte www.hp.com/go/anticounterfeit.
Printeri garantii ei kata hooldust ega remonti, mis tuleneb mitte-HP toodetud tarvikute kasutamisest.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Ootamatu formaat salves #
Laadi [suurus] Vajutage [OK]
Printer on salvest tuvastanud kandja, mis ei sobi salve seadistustega.
Laadige salve korrektne kandja või seadistage salv ümber vastavalt kandja suurusele, mille laadisite. Vaadake Asetage paber ja prindikandjad.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Paigaldage <värv> kassett
Kassett ei ole korralikult paigaldatud või puudub üldse.
Paigaldage tindikassett. Vaadake Prindikassettide vahetamine.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Paigaldatud kasutatud tarvik
Kinnitamiseks vajutage Vajutage [OK]
Paigaldatud on kasutatud prindikassett.
Jätkamiseks vajutage OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Prinditöö rike
Vajutage [OK] Kui teade kordub, lülitage välja ja siis uuesti sisse
Printer ei suuda lehekülge töödelda.
Töö jätkamiseks vajutage OK, kuid see võib mõjutada tulemust.
Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja siis uuesti sisse. Saatke töö uuesti.
Seadme viga
Vajutage [OK]
Esines sisemine viga.
Töö jätkamiseks vajutage OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Tagakülg Luuk avatud
Printeri tagakülje luuk on avatud.
Sulgege luuk.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Tarvikute tellimine
Rohkem kui üks tarvik on lõppemas.
Kontrollige tarvikute taseme mõõturit juhtpaneelil või printige tarvikute olekut näitav leht tegemaks kindlaks, milline kassett on lõppemas. Vaadake Teabelehed.
Tellige vastavad prindikassetid. Printimine jätkub kuni Asendage <värv> kassett ilmumiseni.
Lisateabe saamiseks vt Tarvikud ja lisaseadmed.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Tellige <värv> kassett
Antud prindikasseti tööiga on lõppemas.
Tellige uus vastav prindikassett. Printimine jätkub kuni Asendage <värv> kassett ilmumiseni.
Lisateabe saamiseks vt Tarvikud ja lisaseadmed.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Trükiviga
Vajutage [OK]
Kandja liikumine printeris viivitub.
Teate kustutamiseks vajutage nuppu OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Ummistus <asukohas>
Printer on tuvastanud ummistuse
Eemaldage ummistus näidatud kohast. Prinditöö peaks jätkuma. Kui see ei jätku, proovige tööd uuesti printida.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Ummistus salves <X>
Eemaldage ummistus ja siis Vajutage [OK]
Printer on tuvastanud ummistuse
Eemaldage ummistus näidatud kohast ja vajutage OK.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Used <color> Cartridge in use (kasutatud <värvi> kassett kasutusel)
Tuvastati ja aktsepteeriti kasutatud prindikassett.
Tegutseda ei ole vaja
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Used supplies in use (kasutusel kasutatud tarvikud)
Paigaldatud on kasutatud prindikassetid.
Tegutseda ei ole vaja
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Valed tarvikud
Rohkem kui üks prindikassett on paigaldatud valesse pessa
Kontrollige, kas iga prindikassett on paigutatud õigesse pessa. Prindikassetid on paigutatud eest taha selles järjestuses: must, sinine, punane, kollane.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated
Vigane draiver
Vajutage [OK]
Te kasutate valet printeridraiverit.
Valige õige printeridraiver.
HP Color Laserjet CP2020 Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated