Tühistage aktiivne prinditöö tarkvaraprogrammist

Tühistage aktiivne prinditöö tarkvaraprogrammist


Ekraanile võib lühikeseks ajaks ilmuda dialoogiaken, mis pakub teile võimalust prinditöö tühistada.

Kui tootele on saadetud teie tarkvara kaudu mitu nõuet, võivad need olla prindijärjekorras (nt Windows Print Manageris). Vaadake tarkvara dokumentidest konkreetseid juhendeid prindinõude tühistamise kohta arvutist.

Kui prinditöö ootab prindijärjekorras (arvuti mälus) või prindi spuuleris (Windows 2000, XP või Vista), kustutage prinditöö sealt.

Windows 2000, Windows XP või Windows Vista puhul klõpsake Start ning seejärel klõpsake Printers and Faxes (Printerid ja faksid) või klõpsake Start, klõpsake Control Panel (Juhtpaneel) ja seejärel klõpsake Printers and Faxes (Printerid ja faksid). Topeltklõpsake printeri ikoonil, et avada prindispuuler. Valige prinditöö, mida soovite tühistada, ja seejärel vajutage Cancel (Tühista) või Delete (Kustuta) menüü Document (Dokument) all. Kui prinditööd ei tühistata, peate võib-olla arvuti välja lülitama ja taaskäivitama.

HP Color Laserjet CP2020 Tühistage aktiivne prinditöö tarkvaraprogrammist