Täiustatud printimissuvandite seadistamine

Täiustatud printimissuvandite seadistamine


Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Advanced (Täiustatud).

Kuidas ma
Vajalikud etapid
Täiustatud printimissuvandite valimine
Igas jaotises klõpsake jooksvat seadistust ripploendi aktiveerimiseks, mis võimaldab teil seadistust muuta.
Prinditud koopiate arvu muutmine
HP Color Laserjet CP2020 note Täiustatud printimissuvandite seadistamine MÄRKUS.

Kui teie kasutatav tarkvaraprogramm ei paku võimalust kindla arvu koopiate printimiseks, saate muuta koopiate arvu draiverist.

Selle seadistuse muutmine mõjutab kõigi prinditööde koopiate arvu. Töö väljaprindi järel taastage seadistus algsele väärtusele.

Avage jaotis Paper/Output (Paber/väljastus) ning seejärel sisestage prinditavate koopiate arv. Kahe või enama koopia valimisel saate valida lehekülgede ükshaaval printimise suvandi.
Värviteksti printimine mustana, mitte hallvarjundina
a) avage jaotis Document Options (Dokumendi suvandid), seejärel avage jaotis Printer Features (Printeri funktsioonid). b) ripploendist Print All Text as Black (Prindi kogu tekst mustana) valige Enabled (Lubatud).
Asetage päis või printimiseelne paber iga töö puhul samamoodi, olenemata sellest, kas prindite lehekülje ühele või mõlemale poolele
a) avage jaotis Document Options (Dokumendi suvandid), seejärel avage jaotis Printer Features (Printeri funktsioonid). b) ripploendist Alternative Letterhead Mode (Päise alternatiivrežiim) valige On (Sees). c) asetage tootes paber samamoodi, nagu mõlemale poolele printimise ajal.
Prinditavate leheküljede järjestuse muutmine
a) avage jaotis Document Options (Dokumendi suvandid), seejärel avage jaotis Layout Options (Paigutuse suvandid). b) valige rippmenüüst Page Order (Lehekülgede järjestus) Front to Back (Eest taha) lehekülgede printimiseks samas järjestuses nagu dokumendis või valige Back to Front (Tagant ette) lehekülgede printimiseks vastupidises järjestuses.
HP Color Laserjet CP2020 Täiustatud printimissuvandite seadistamine