Printimisotseteede kasutamine

Printimisotseteede kasutamine


Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Printing Shortcuts (Printimisotsteed).

HP Color Laserjet CP2020 note Printimisotseteede kasutamine MÄRKUS.

Varasemate HP prineteridraiverite korral nimetati seda funktsiooni Quick Sets (Kiired seadistused).

Kuidas
Vajalikud etapid
Printimisotsetee kasutamine
Valige üks otseteedest ning seejärel klõpsake eelmääratud seadistustega töö printimiseks OK.
Kohandatud printimisotsetee loomine
a) valige aluseks olemasolev otsetee. b) valige uue otsetee jaoks prindisuvandid. c) klõpsake Save As (Salvesta nimega), tippige otsetee jaoks nimi ning klõpsake OK.
HP Color Laserjet CP2020 Printimisotseteede kasutamine