Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine

Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine


Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Paper/Quality (Paber/kvaliteet).

Kuidas
Vajalikud etapid
Lehekülje formaadi valimine
Valige formaat ripploendist Paper size (Paberi formaat).
Kohandatud leheküljeformaadi valimine
a) klõpsake Custom (Kohandatud). Avaneb dialoogikast Custom Paper Size (Kohandatud paberiformaat). b) tippige kohandatud formaadi nimi, määrake mõõdud ja klõpsake OK.
Paberiallika valimine
Valige salv ripploendist Paper source (Paberiallikas).
Paberitüübi valimine
Valige tüüp ripploendist Paper type (Paberitüüp).
Teistsuguse paberi prindikaaned
Esimese ja viimase lehekülje printimine teistsugusele paberile
a) alas Special pages (Erileheküljed) klõpsake Covers (Kaaned) või Print pages on different paper (Prindi leheküljed teistsugusele paberile) ning seejärel Settings (Seaded). b) valige kas tühjale või printimiseelsele esikaanele või tagakaanele printimine või mõlemad. Või valige teistsugusele paberile esimese või viimase lehekülje printimise suvand. c) valige suvandid ripploenditest Paper source (Paberiallikas) ja Paper type ning seejärel klõpsake Add (Lisa). d) klõpsake OK.
HP Color Laserjet CP2020 Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine