Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine

Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine


Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Finishing (Lõpetamine).

Kuidas
Vajalikud etapid
Mõlemale poolele printimine (dupleks)
Klõpsake Print on both sides (Prindi mõlemale poolele). Kui soovite köita dokumenti ülaserva pidi, klõpsake Flip pages up (Keera leheküljed üles).
Voldiku printimine
a) klõpsake Print on both sides (Prindi mõlemale poolele). b) ripploendis Booklet layout (Voldiku paigutus) klõpsake Left binding (Vasakpoolne köitmine) või Right binding (Parempoolne köitmine). Suvand Pages per sheet (Lehekülgi lehel) muutub automaatselt suvandiks 2 pages per sheet (2 lehekülge lehel).
Mitme lehekülje printimine lehele
a) valige lehekülgede arv lehel ripploendist Pages per sheet (Lehekülgi lehel). b) valige õiged suvandid Print page borders (Prindi lehekülje äärised), Page order (Lehe järjestus) ja Orientation (Paigutus) jaoks.
Lehekülje paigutuse valimine
a) alas Orientation (Paigutus) klõpsake Portrait (Püstpaigutus) või Landscape (Rõhtpaigutus). b) pildi tagurpidi printimiseks klõpsake Rotate by 180 degrees (Pööra 180 kraadi).
HP Color Laserjet CP2020 Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine