Dokumendi efektide seadistamine

Dokumendi efektide seadistamine


Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Effects (Efektid).

Kuidas ma
Vajalikud etapid
Lehekülje mastaapimine selle sobitamiseks valitud paberiformaadiga
Klõpsake Print document on (Prindi dokument kuhu) ning seejärel valige ripploendist formaat.
Lehekülje mastaapimine tegeliku formaadi protsendiks
Klõpsake % of actual size (% tegelikust formaadist) ja seejärel klõpsake protsenti või reguleerige liugriba.
Vesimärgi printimine
a) valige vesimärk ripploendist Watermarks (Vesimärgid). b) vesimärgi printimiseks ainult esimesele leheküljele klõpsake First page only (Ainult esimene lehekülg). Vastasel korral prinditakse vesimärk igale leheküljele.
Vesimärkide lisamine või redigeerimine
HP Color Laserjet CP2020 note Dokumendi efektide seadistamine MÄRKUS.

Et see toimiks, peab printeridraiver olema arvutisse salvestatud.

a) alas Watermarks (Vesimärgid) klõpsake Edit (Redigeeri). Avaneb dialoogikast Watermark Details (Vesimärgi üksikasjad). b) määrake vesimärgi seaded ning seejärel klõpsake OK.
HP Color Laserjet CP2020 Dokumendi efektide seadistamine