Paberi ja prindikandjate kasutamine

Paberi ja prindikandjate kasutamine


Käesoleva tootega võib kasutada mitmesugust paberit ja muid prindikandjaid, mis vastavad selle kasutusjuhendi nõuetele. Kui paber või prindikandja ei vasta toodud nõuetele, võib see põhjustada järgmisi probleeme:


Kehv prindikvaliteet

Sagedased ummistused

Toote enneaegne kulumine, remondi vajamine

Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga laserprinteritele mõeldud või mitmeotstarbelist paberit ja prindikandjaid. Ärge kasutage tindiprinterite jaoks mõeldud paberit või prindikandjat. Hewlett-Packard Company ei soovita kasutada muu kaubamärgiga tooteid, sest HP ei saa tagada nende kvaliteeti.

Võimalik, et paber vastab kõigile selles juhendis toodud nõuetele, kuid prindikvaliteet pole siiski rahuldav. Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur ja/või niiskus, samuti muud asjaolud, mida Hewlett-Packard ei saa kontrollida.

HP Color Laserjet CP2020 caution Paberi ja prindikandjate kasutamine HOIATUS.

Hewlett-Packardi spetsifikatsioonile mittevastava paberi või prindikandja kasutamine võib põhjustada printeri rikke, mille tõttu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta Hewlett-Packardi garantiitingimuste ega hoolduslepingute korras.

HP Color Laserjet CP2020 Paberi ja prindikandjate kasutamine