Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon


vastavalt ISO/IEC 17050-1 ja EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Tootja nimi:
Hewlett-Packard Company
Tootja aadress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
kinnitab, et toode
Toote nimetus:
HP Color LaserJet CP2020 seeria
Normatiivne mudel: 2)
BOISB-0701-00
Sisaldab: CB500A— valikuline 250-leheline sisendsalv
Toote lisaseadmed:
Kõik
Toonerikassetid:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele:
OHUTUS:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. klassi laser/LED-toode) GB4943-2001
EMC (elektromagnetiline ühilduvus):
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – klass B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
CFR-i 47. jaotise, 15. osa, klass B) / ICES-003, väljaanne 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Täiendav teave:
Käesolev toode vastab EMC direktiivi 2004/108/EMÜ ja madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ nõuetele ning kannab CE-vastavusmärgist HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Vastavusdeklaratsioon
Seade vastab FCC-eeskirjade 15. osas sätestatud nõuetele. Kasutamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja (2) peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).
1) Toodet on testitud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega.
2) Toote identimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nime või tootenumbriga.
Boise, Idaho 83713, USA
Detsember 2007
AINULT normatiivsete küsimuste puhul:
Euroopa kontakt
Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Saksamaa, (FAKS +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
USA kontakt
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 208-396-6000)

Sellest jaotisest leiate järgmised teemad

HP Color Laserjet CP2020 Vastavusdeklaratsioon