Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa Liidus

Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa Liidus


HP Color Laserjet CP2020 weee mark Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.
HP Color Laserjet CP2020 Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa Liidus