Paber

Paber


Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit juhul, kui see vastab juhendis HP LaserJet Printer Family Print Media Guide toodud nõuetele. Toode on kohandatud ümbertöötatud paberi kasutamiseks vastavalt standardile EN12281:2002.

HP Color Laserjet CP2020 Paber