Osooni tekitamine

Osooni tekitamine


Toode ei tekita arvestataval määral osoonigaasi (O3).

HP Color Laserjet CP2020 Osooni tekitamine