Lisateave

Lisateave


Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet järgmistest allikatest:


Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude muude seostuvate HP toodete kohta

HP keskkonnakaitse programm

HP keskkonnajuhtimissüsteem

HP kasutatud toodete tagastus- ja käitlusprogramm

Materjalide ohutuskaardid

Külastage veebisaite www.hp.com/go/environment või www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Lisateave