HP LaserJeti prinditarvikud

HP LaserJeti prinditarvikud


On lihtne tagastada ja taaskäidelda HP LaserJeti prindikassetti, mille hinnanguline eluiga on lõppenud — HP Planet Partnersi programmiga on see tasuta. Iga uue HP LaserJeti prindikasseti ja tarvikutepakiga on kaasas mitmekeelne teabe- ja juhendite programm. Aitate veelgi keskkonnakahjustusi vähendada, kui tagastate mitu kassetti korraga.

HP eesmärk on pakkuda uuenduslikke ja kvaliteetseid tooteid ning teenuseid, mille puhul pööratakse keskkonnasõbralikkusele suurt tähelepanu nii toote disainimisel ja tootmisel kui ka turustamisel, kliendipoolsel kasutamisel ja käitlemisel. Programmis HP Planet Partners osaledes võite olla kindel, et teie HP LaserJeti prindikassette käideldakse õigesti – nende töötlemisel saame plasti ja metalli uute toodete tootmiseks, vältides miljonite tonnide jäätmete prügimäele sattumist. Kuna kassetid käideldakse ja neid kasutatakse materjalide saamiseks, ei tagastata neid teile. Suur tänu keskkonnasõbraliku käitumise eest!

HP Color Laserjet CP2020 note HP LaserJeti prinditarvikud MÄRKUS.

Kasutage tagastussilti ainult ehtsate HP LaserJeti prindikassettide puhul. Ärge kasutage seda silti järgmiste kassettide puhul: HP tindiprinterikassettid ja kassetid, mille tootja pole HP, mis on uuesti täidetud või ümber töötatud või mis kuuluvad tagastamisele HP garantii raames. Lisateavet HP tindikassettide käitlemise kohta leiate veebisaidilt http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 HP LaserJeti prinditarvikud