FCC määrused

FCC määrused


Käesolev seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmete FCC eeskirjade 15. osas kehtestatud piirmääradele. Need piirmäärad on loodud piisavaks kaitseks kahjulike mõjude vastu elamupiirkondades. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat. Kui käesolevat seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see kahjulikult ja häirivalt mõjutada raadiosidet. Pole siiski garanteeritud, et teatava paigalduse korral häireid ei teki. Kui käesolev seade põhjustab raadio- või televisiooniside kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, mida saab kindlaks määrata seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja püüdma neid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:


Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade muusse pistikupessa või vooluahelasse kui see, millega on ühendatud vastuvõtja.

Pöörduge seadme müüja või kogenud raadio/TV-mehaaniku poole.
HP Color Laserjet CP2020 note FCC määrused MÄRKUS.

Printeril tehtud muudatused või ümberseadistused, mida HP ei ole selgesti heaks kiitnud, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

FCC eeskirjade 15. osa B-klassi piirnormide täitmiseks on nõutav varjestatud liidesekaabli kasutamine.

HP Color Laserjet CP2020 FCC määrused