Toote uuesti pakkimine

Toote uuesti pakkimine


Kui toodet on vaja liigutada või uude kohta viia, tuleb toode uuesti kokku pakkida, järgides järgmist protseduuri.

HP Color Laserjet CP2020 caution Toote uuesti pakkimine HOIATUS.

Pakkimisnõuete rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient. Transportimise ajal peab toode olema püstises asendis.

Toote uuesti pakkimine
HP Color Laserjet CP2020 caution Toote uuesti pakkimine HOIATUS.

On äärmiselt oluline, et prindikassetid on enne toote vedu tootest välja võetud. Transportimise ajaks tootesse jäetud prindikassetid hakkavad lekkima ning katavad kogu toote tooneri värviga.

Prindikassettide kahjustamise vältimiseks ei tohi rulle puudutada, neid tuleb hoida originaalpakendis või nii, et kassett ei satu valguse kätte.

1.
Kõik neli prindikassetti tuleb välja võtta ja eraldi transportida.
2.
Võimaluse korral tuleb printer pakkida originaalkasti, kasutades originaalpakkematerjali. Kui printeri pakkematerjalid on juba ära visatud, pidage printeri pakkimise osas nõu kohaliku postiteenuse pakkujaga. HP soovitab transporditava seadme kindlustada.
HP Color Laserjet CP2020 Toote uuesti pakkimine