Teenindusinfo ankeet

Teenindusinfo ankeet


KES SEADME TAGASTAB?
Kuupäev:
Kontaktisik:
Telefon:
Muu kontakt:
Telefon:
Tagastamise aadress:
 
 
Täpsustatud tarnejuhised:
MILLE SAADATE?
Mudeli nimetus:
Mudeli number:
Seerianumber:
Palun lisage kõik asjassepuutuvad väljatrükid. ÄRGE saatke lisaseadmeid (kasutusjuhendeid, puhastusvahendeid jne), mis pole parandamise jaoks vajalikud.
KAS EEMALDASITE PRINTERIKASSETID?
Eemaldage need enne printeri väljasaatmist, v.a juhtudel, kui mehhaaniline tõrge seda takistab.
[ ] Jah.
[ ] Ei, ma ei saa neid kätte.
MIDA ON TARVIS TEHA? (Vajadusel lisage lisaleht.)
1. Kirjeldage tõrkeolukorda. (Milles rike seisneb? Mida te rikke toimumise ajal tegite? Millist tarkvara te kasutasite? Kas rike on korduv?)
 
2. Kui rike esineb ajuti, siis kui palju aega jääb kahe rikke vahele?
3. Kui seade on ühenduses mõne järgneva seadmega, kirjutage selle tootja ja mudeli number.
Personaalarvuti:
Modem:
Võrk:
4. Lisamärkused:
 
KUIDAS REMONDITEENUSE EEST MAKSATE?
[ ] Garantii korras
Ostu/vastuvõtu kuupäev:
(Lisage juurde ostudokument või tarnedokument, kus on näha kättesaamiskuupäev.)
[ ] Hoolduslepingu number:
[ ] Ostutellimuse number:
Teenindustellimus peab olema varustatud ostutellimuse numbri ja/või volitatud isiku allkirjaga, v.a lepinguliste ja garantiiteenuste puhul. Kui standardsed remondihinnad ei kehti, on nõutav minimaalne ostutellimus. Standardsed remondihinnad saate HP volitatud teeninduskeskusest.
Volitatud isiku allkiri:
Telefon:
Arve saatmise aadress:
 
 
Täpsustatud juhised arve esitamiseks:
HP Color Laserjet CP2020 Teenindusinfo ankeet