Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue

Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue


Käesoleval HP tootel on materjali- ja töödefektide puudumise garantii.

See garantii ei kehti toodetele, (a) mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud või mille ehitust on mingil viisil muudetud, (b) mille probleemid on tekkinud väärkasutuse, vale säilitamise või printeritoote töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud tavakasutamise käigus.

Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. HP otsustab seejärel defektseks osutunud toodete asendamise või toote ostuhinna hüvitamise.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID SUULISI VÕI KIRJALIKKE GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP Color Laserjet CP2020 Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue