Klienditugi

Klienditugi


Telefonitoe saamine teie riigis/regioonis on garantiiajal tasuta
Hoidke käepärast toote nimi, seerianumber, ostukuupäev ja probleemi kirjeldus.
Riigi/piirkonna telefoninumbrid on teie toote karbis oleval teabelehel või aadressil www.hp.com/support/.
Ööpäevaringse Interneti-toe saamine
www.hp.com/support/ljcp2020series
Toe saamine Macintoshi arvutiga kasutatavate toodete puhul
www.hp.com/go/macosx
Tarkvarautiliitide, draiverite ja elektroonilise teabe allalaadimine
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Tarvikute ja paberi tellimine
www.hp.com/go/suresupply
Ehtsate HP osade või lisatarvikute tellimine
www.hp.com/buy/parts
Täiendavate HP teenindus- või hoolduslepingute tellimine
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Klienditugi