Kaubamärgi- ja autoriõiguseteave

Kaubamärgi- ja autoriõiguseteave


Autoriõigus ja litsents

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on esitatud nende toodete ja teenustega kaasasolevates garantiikirjades. Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või puuduste eest.

Edition 2, 09/2008

Osa number: CB493-90923

Kaubamärkide nimetused

Adobe®, Acrobat® ja PostScript® on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR logo® on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri USA-s registreeritud kaubamärgid.

Corel® on ettevõtte Corel Corporation või Corel Corporation Limited kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP on USA-s registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid.

Windows Vista™ on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft Corporationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides/regioonides.

HP Color Laserjet CP2020 Kaubamärgi- ja autoriõiguseteave