Teabelehed

Teabelehed


Teabelehti toote ning kehtivate seadete üksikasjade kohta saab printida juhtpaneeli abil.

1.
Menüüde avamiseks vajutage OK.
2.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Teabelehed) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Teabelehed) valikule Reports (Aruanded), seejärel vajutage OK.
3.
Sirvige vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Teabelehed) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Teabelehed) aruandeid, seejärel vajutage aruande printimiseks OK.
4.
Menüüdest väljumiseks vajutage X.

Saadaval on järgmised teabelehed.


Demoleht

Menüüstruktuur

Konfiguratsioonileht

Tarvikute oleku leht

Võrgukonfiguratsioonileht

Kasutusaruanne

PCL-fondiloend

PS-fondiloend

PCL6-fondiloend

Värvikasutusaruanne

Teenusearuanne

Diagnostikaaruanne
HP Color Laserjet CP2020 Teabelehed