Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud

Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud


Kui prindikassett hakkab lähenema tööea lõpule, kuvatakse teade Telli tarvikuid. Kui prindikasseti hinnanguline eluiga on lõppenud, ilmub Asendage tarvikud teade. Optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks soovitab HP  teate Asendage tarvikud ilmumisel prindikassett uuega asendada. Probleemid prindikvaliteediga võivad ilmneda, kui kasutada kassetti, mille hinnanguline eluiga on lõppenud. Tulemuseks on teiste kassettide prindikandja ja tooneri raiskamine. Prindikasseti asendamine teate Asendage tarvikud ilmumisel võib sellise raiskamise ära hoida.

Funktsioon Automaatne jätkamine HP ToolboxFX võimaldab printeril soovitusliku vahetusajani jõudnud prindikassetti edasi kasutada.

HP Color Laserjet CP2020 warning Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud ETTEVAATUST!

Funktsiooni Automaatne jätkamine võib põhjustada mitterahuldavat prindikvaliteeti.

HP Color Laserjet CP2020 warning Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud ETTEVAATUST!

Vastavalt HP prindikasseti garantiikirjale ei vaadelda ühtegi tühja kasseti eiramise režiimis esinenud trükidefekti või tarviku riket materjali või tarviku töökvaliteedi defektina. Garantii kohta lisateabe saamiseks vt Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue.

Funktsiooni Automaatne jätkamine on võimalik tööle rakendada või eirata igal ajal ning uue prindikasseti paigaldamise järel ei pea seda uuesti lubama. Kui funktsioon Automaatne jätkamine on sisse lülitatud, jätkab printer automaatselt printimist, kui kassett jõuab soovitusliku vahetamisajani. Prindikasseti kasutamisel tühja kasseti teate eiramise režiimis kuvatakse teade Toote asendamise seade eiramine on jõus. Kui olete prindikasseti uuega asendanud, deaktiveerib printer eiramisrežiimi, kuni järgmine kassett jõuab soovitatavale asendustasemele.

Tühja kasseti seade eiramise lubamine või keelamine
1.
Avage HP ToolboxFX.
2.
Klõpsake kaustal Seadme seadistus ja seejärel klõpsake Süsteemi seadistus.
3.
Valige Automaatne jätkamine kõrvalt Sees funktsiooni lubamiseks. Blokeerimiseks valige Väljas.
Tühja kasseti funktsiooni eiramise lubamine või keelamine juhtpaneelil
1.
Vajutage juhtpaneeli menüüs OK.
2.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) valikule Süsteemi seadistuse menüü, seejärel vajutage OK.
3.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) valikule Prindikvaliteet, seejärel vajutage OK.
4.
Liikuge vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) või paremnoolega (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud) valikule Asendage tarvikud, seejärel vajutage OK.
5.
Funktsiooni lubamiseks valige Alista, kui on tühi. Funktsiooni blokeerimiseks valige Katkesta, kui on tühi.
HP Color Laserjet CP2020 Printimine juhul, kui kasseti eluiga on lõppenud