Sisseehitatud veebiserveri jaotised

Sisseehitatud veebiserveri jaotised


Allpool toodud tabel kirjeldab sisseehitatud veebiserveri põhiaknaid


Vahekaart või jaotis
Kirjeldus
Status (Oleku) vahekaart
Toote, oleku ja konfiguratsiooni info

Device Status (Seadme olek). Kuvab toote olekut ja HP tarvikute järele jäänud kasutusaega, 0% näitab, et tarviku hinnanguline eluiga on lõppenud.

Supplies Status (Tarvikute olek). Kuvab HP tarvikute järele jäänud kasutusaega, 0 protsenti näitab, et tarviku hinnanguline eluiga on lõppenud. See lehekülg annab infot ka tarvikute tootekoodide kohta.

Device Configuration (Seadme konfiguratsioon): Siin kuvatakse toote konfiguratsioonilehel olev info.

Network Summary (Võrguseadete kokkuvõte): Siin kuvatakse toote võrgukonfiguratsiooni lehel olev info.

Print Info Pages (Teabelehtede printimine): Võimaldab printida PCL, PCL6 ja personaalarvuti fontide nimekirja ning printeri poolt genereeritud tarvikute oleku infolehte.

Color Usage Job Log (Värviprintimistööde logi): Näitab värviprintimistöid tööde tellimise järjekorras.

Event Log (Sündmuste logi): Kuvab loetelu kõigist printeri sündmustest ja tõrgetest.

Nupp Support (Tugi): Annab lingi tootetoe leheküljele. Nuppu Support (Tugi) on võimalik kaitsta salasõnaga, vt Salasõna määramine

Nupp Shop for Supplies (Lisatarvikute ostmine): Annab lingi lehele, kust on võimalik tarvikuid tellida. Nuppu Shop for Supplies (Listatarvikute ostmine) on võimalik kaitsta salasõnaga; vt Salasõna määramine
Settings (Seaded) vahekaart
Võimaldab printeri seadistamist arvutist.

Device Information (Seadme teave): Võimaldab anda tootele nime ning omistada sellele inventarinumbri. Sisesta kontaktisiku andmed, kellele edastatakse infot printeri kohta.

Paper Handling (Paberi käsitsemine): Võimaldab muuta printeri paberi käsitsemise eelistusi.

Printing (Printimine): Võimaldab muuta printimistöö eelistusi.

PCL 5c: Võimaldab muuta toote PCL 5c eelistusi.

PostScript: Võimaldab muuta toote PostScript eelistusi

Print Quality (Prindikvaliteet): Võimaldab muuta toote prindikvaliteedi eelistusi, k.a. kalibreerimisseadeid

Print Density (Optiline tihedus): Võimaldab muuta kontrasti, helenduse, pooltoonide ja varjude väärtusi.

Paper Types(Paberitüübid): Võimaldab seadistada prindirežiimi vastavalt kandjatüübile.

System Setup (Süsteemi seadistus): Võimaldab muuta toote süsteemi eelistusi.

Service (Hooldus): Võimaldab alustada toote puhastusprotseduuridega.

Support (Tugi) nupp: Annab lingi tootetoe leheküljele. Nuppu Support (Tugi) on võimalik kaitsta salasõnaga.

Shop for Supplies (Lisatarvikute ostmine) nupp: Annab lingi lehele, kust on võimalik tarvikuid tellida. Nuppu Shop for Supplies (Listatarvikute ostmine) on võimalik kaitsta salasõnaga.
HP Color Laserjet CP2020 note Sisseehitatud veebiserveri jaotised MÄRKUS.

Vahekaarti Settings (Seaded) on võimalik kaitsta salasõnaga; vt Salasõna määramine. Kui toode on võrku ühendatud, pidage enne selle vahekaardi seadete muutmist alati nõu printeriadministraatoriga.

Vahekaart Networking (Võrgundus)
Pakub võimalusi võrguseadete muutmiseks arvutist.
Kui printer on ühendatud IP-põhisesse võrku, saab võrguadministraator selle vahekaardi kaudu juhtida printeri võrguga seostuvaid seadeid.
HP Color Laserjet CP2020 note Sisseehitatud veebiserveri jaotised MÄRKUS.

Vahekaarti Networking (Võrgundus) on võimalik kaitsta salasõnaga; vt Salasõna määramine.

HP Color Laserjet CP2020 Sisseehitatud veebiserveri jaotised