Mälu ja fondi DIMM-ide installimine

Mälu ja fondi DIMM-ide installimine


1.
Lülitage printer välja ja ühendage lahti kõik toite- ja ühendusjuhtmed.
2.
Avage DIMM-i luuk printeri paremal küljel.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

3.
Eemaldage DIMM-i luuk.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

4.
Installitud DIMM-i asendamiseks tõmmake lahti DIMM-i kummalgi pool küljel olevad riivid, tõstke DIMM nurga all üles ning tõmmake välja.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Mälu ja fondi DIMM ide installimine

5.
Võtke uus DIMM antistaatilisest pakendist välja, seejärel leidke joondussälk DIMM-i alumisel äärel.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Mälu ja fondi DIMM ide installimine

6.
Hoides DIMM-i äärtest, asetage DIMM-is olev sälk nurga all kohakuti DIMM-i pesas oleva ribaga.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

7.
Suruge DIMM-i allapoole, kuni see paika lukustub. Kui paigaldasite õigesti, pole metalseid kontakte näha.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

HP Color Laserjet CP2020 note Mälu ja fondi DIMM ide installimine MÄRKUS.

Kui DIMM-i paigaldamisel tekib raskusi, veenduge, et DIMM-i põhjal olev sälk on ühel jooned pesas oleva ribaga. Kui DIMM ikka kohale ei lähe veenduge, et kasutate õiget tüüpi DIMM-i.

8.
Paigaldage DIMM-i luuk tagasi.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

9.
Sulgege DIMM-i luuk

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Mälu ja fondi DIMM ide installimine

10.
Ühendage uuesti toite- ja USB- või võrgujuhe ning lülitage printer sisse.
11.
Pärast DIMM-mooduli installimist vaadake Mälu rakendamine.
HP Color Laserjet CP2020 Mälu ja fondi DIMM-ide installimine