Sündmuste logi

Sündmuste logi


Sündmuste logi on tabel, mis sisaldab toote juhtpaneeli ekraanile ilmunud hoiatustele vastavaid koode, iga vea lühikest kirjeldust ning iga vea ilmnemise ajal prinditud lehekülgede arvu. Lisateavet veateadete kohta võib leida Juhtpaneeli ja oleku hoiatusteated.

HP Color Laserjet CP2020 Sündmuste logi