Paper Handling (Paberikäsitsus)

Paper Handling (Paberikäsitsus)


Kasutage neid valikuid vaikeseadete konfigureerimiseks. Need on samad valikud, mis asuvad ka juhtpaneeli menüüs. Lisateavet leiate veebisaidilt Juhtpaneeli menüüd.

Juhuks kui printeri söötesalvest on kandja otsa saanud, on prinditööde käsitsemiseks kolm võimalust:


Oodake, kuni paberit lisatakse

Prinditöö tühistamiseks valige Tühista ripploendist Toiming paberi lõppemisel.

Uue prinditöö saatmiseks muusse salve valige Eiramine ripploendist Paberi lõppemise aeg.

Väli Paberi lõppemise aeg määrab, kui kaua toode ootab enne tegutsemist vastavalt tehtud valikutele. Aja saab valige vahemikus 0–3600 sekundit.

HP Color Laserjet CP2020 note Paper Handling (Paberikäsitsus) MÄRKUS.

Muudatuste jõustumiseks peate klõpsama Rakenda.

HP Color Laserjet CP2020 Paper Handling (Paberikäsitsus)