Seadme seadistus

Seadme seadistus


Kaust Seadme seadistus sisaldab linke järgmistele põhilehtedele.


Seadme info. Teabe (nt tootekirjelduse või kontaktisiku) vaatamine.

Paberi käsitsemine. Salvede seadistamine või toote paberikäsitsuse seadete, nagu näiteks paberi vaikeformaati ja vaiketüüpi muutmine.

Printimine. Printimise vaikeseadete, näiteks koopiate arvu ja paberi suuna, muutmine.

PCL5c. PCL-seadete muutmine.

PostScript. PS-seadete muutmine.

Prindikvaliteet. Prindikvaliteedi seadete muutmine.

Printimistihedus Density. Optilise tiheduse seadete, nagu kontrastsus, helendused, pooltoonid ja varjud, muutmine.

Paberitüübid. Prindirežiimi tuleks muuta iga kandjatüübi puhul, näiteks kirjaplangi, perforeeritud või läikpaberi puhul.

Süsteemi seadistus. Prindisüteemi seadete (nt ummistusjärgne taastumine ja automaatne jätkamine) muutmine. Kasseti lävend madal hoiatuse seadistusi, milles määratakse tooneri tühjenemise määr, milleni jõudes hoiatus antakse, saab muuta Süsteemi seadistuse lehel.

Seadete salvestamine/taastamine. Praeguste tooteseadete salvestamine arvutis olevasse faili. Seda faili saab kasutada samade seadete laadimiseks teise tootesse või hiljem samas arvutis nende seadete taastamiseks.

Salasõna. Seadme kaitseks mõeldud salasõna määramine. Kui salasõna on määratud, palutakse see kasutajatel iga kord enne seadete muutmist sisestada. See salasõna on sama, mis manusveebiserveri parool.

Sellest jaotisest leiate järgmised teemad

HP Color Laserjet CP2020 Seadme seadistus