Juhtpaneeli ülevaade

Juhtpaneeli ülevaade


Toote juhtpaneelil on järgmised tuled ja nupud.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Juhtpaneeli ülevaade

1
Juhtpaneeli kuva: kuva annab teavet toote kohta. Toote seadete kehtestamiseks kasutage kuval olevaid menüüsid.
2
Tagasinoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Juhtpaneeli ülevaade) nupp. Kasutage seda nuppu järgmisteks toiminguteks:

juhtpaneeli menüüdest väljumine;

alammenüü loendis tagasi eelmisse menüüsse liikumine;

alammenüü loendis (menüüelemendis muudatusi salvestamata) tagasi eelmise menüüelemendini liikumine.
3
Vasaknoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Juhtpaneeli ülevaade) nupp. Kasutage seda nuppu menüüdes navigeerimiseks või kuvatava väärtuse vähendamiseks.
4
OK-nupp. Vajutage OK-nuppu järgmisteks toiminguteks:

juhtpaneeli menüüde avamine;

juhtpaneelil kuvatud alammenüüde avamine;

menüüelemendi valik;

mõnede vigade parandus.

Alustage prinditööd vastuseks juhtpaneeli viibale (kui juhtpaneelil kuvatakse [OK] to print (printimine OK)).
5
Paremnoole (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Juhtpaneeli ülevaade) nupp. Kasutage seda nuppu menüüdes navigeerimiseks või kuvatava väärtuse suurendamiseks.
6
Töö tühistamise (X) nupp. Vajutage seda nuppu prinditöö tühistamiseks, kui tähelepanu-tuli vilgub, või juhtpaneeli menüüdest väljumiseks.
7
Valmis-tuli (roheline). Valmis-tuli põleb siis, kui toode on valmis printima. See vilgub, kui toode võtab vastu prindiandmeid.
8
Tähelepanu-tuli (kollane). Tähelepanu-tuli vilgub, kui toode vajab kasutaja tähelepanu.
HP Color Laserjet CP2020 Juhtpaneeli ülevaade