Süsteemi seadistuse menüü

Süsteemi seadistuse menüü


Kasutage seda menüüd põhiliste tooteseadete seadmiseks. Süsteemi seadistuse menüü menüül on mitu alammenüüd. Iga menüüd kirjeldatakse järgmises tabelis.


Menüüelement
Alammenüüelement
Alammenüüelement
Kirjeldus
Keel
   
Valib juhtpaneeli kuvasõnumite ja toote aruannete keele.
Paberi seaded
Vaikimisi paberi formaat
Letter
A4
Legal
Määrab sisearuannete või muude formaadimääratluseta prinditööde printimisformaadi.
 
Vaikepaberitüüp
Kuvatakse olemasolevate andmekandja tüüpide loend.
Valib sisearuannete või iga tüübimääratluseta prinditöö printimiseks andmekandja tüübi.
 
Salv 1
Paberi formaat
Paberi tüüp
Valib 1. salve vaikeformaadi ja -tüübi olemasolevate formaatide ja tüüpide loendist.
 
Salv 2
Paberi formaat
Paberi tüüp
Valib 2. salve vaikeformaadi ja tüübi olemasolevate formaatide ja tüüpide loendist.
 
Salv 3
Paberi formaat
Paberi tüüp
Kui paigaldatud on 3. salv, valige olemasolevate formaatide ja tüüpide loendis salvele vaikeformaat ja -tüüp.
 
Toiming paberi otsalõppemisel
Oota igavesti
Alista
Tühista
Valige, kuidas toode reageerib, kui prinditöö vajab formaati või -tüüpi, mida ei ole või kui kindlaksmääratud salv on tühi.
Valige Oota igavesti, et toode ootel oleks, kuni õige andmekandja laetakse ja vajutage OK. See on vaikeseade.
Valige Override (Alista), et kindlaksmääratud viivituse järel teistsugust formaati või tüüpi paberile printida.
Valige Cancel (Tühista) pärast määratletud viivitust prinditöö tühistamiseks.
Kui valite kas Override (Alista) või Cancel (Tühista), kuvatakse juhtpaneelil viip viivituseni kuluva ajavahemiku määramiseks sekundites. Aja suurendamiseks kuni 3600 sekundit vajutage paremnoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Süsteemi seadistuse menüü). Aja vähendamiseks vajutage vasaknoolt (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Süsteemi seadistuse menüü).
Prindikvaliteet
Piira värv
Lubage värv
Blokeerige värv
Valige Enable color (Luba värv), et lubada töö printimist kas ühevärviliselt (mustvalgelt) või värviliselt. See on vaikeseade.
Värviprintimise blokeerimiseks valige Disable color (Keela värv), Kõik tööd prinditakse ühevärviliselt (mustvalgelt), Mõned siselehed prinditakse ikka värviliselt.
 
Kalibreerige värvi
Järelvool sees
Kalibreerige nüüd
Järelvool sees: valige, kui ruttu toode peaks pärast sisselülitust kalibreerima. Vaikeseadeks on 15 minutit.
Kalibreerige nüüd: Paneb toote kohe kalibreerima. Kui parasjagu on mõni töö pooleli, toimub kalibreerimine pärast selle lõppemist. Veateate kuvamisel tuleb kõigepealt viga kõrvaldada.
 
Kasseti tase on madal
(1-20)
Protsendilävi määrab, millal toode teatab, et tooneri tase on madal. Sõnum kuvatakse kas juhtpaneeli kuval või tooneri LED-näidikul, kui see on olemas.
 
Asendage tarvikud
Alista, kui on tühi
Katkesta, kui on tühi
Alista, kui on tühi: Kui toode määrab, et prindikasseti hinnanguline eluiga on lõppenud, valige see seadistus printimise jätkamiseks. Selle suvandi kasutamine viib lõpuks vastuvõetamatu prindikvaliteedini. Kaaluge asenduskasseti varumist juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.
Katkesta, kui on tühi: Kui toode määrab, et prindikasseti hinnanguline eluiga on lõppenud, valige printimise lõpetamiseks see seadistus. See on vaikeseade. Sellest punktist edasi on printimine võimalik, kui kasutate Alista, kui on tühi. Varustust ei pea kohe välja vahetama, kui just prindikvaliteet pole muutunud vastuvõetamatuks.
Kui printida Alista, kui on tühi režiimil, ei ole allesjäänud tooneri kohta teavet saadaval.
Kui HP-tarviku hinnanguline eluiga on lõppenud, lõppeb sellele tarvikule HP erikaitse garantii. Garantii kohta teabe saamiseks vt Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue.
 
Värvitarvik tühi
Lõpeta printimine (vaikeseade)
Jätka mustaga
Lõpeta printimine: Kui toode määrab, et värvikasseti hinnanguline eluiga on lõppenud, lõpetab ta printimise. See on vaikeseade.
Jätka mustaga: Kui toode määrab, et värvikasseti hinnanguline eluiga on lõppenud, jätkake printimist ainult musta värviga.
 
Reguleerimine, joondamine
Prindi testleht
Joondage salv <X>
Prindi testleht: Printige printeri joonduse testleht.
Joondage salv <X>: Reguleerige määratud salve joondust.
Ekraani kontrastsus
Kõige heledam
Heledam
Keskmine
Tumedam
Kõige tumedam
 
Valige kuva kontrastitase. Vaikeseade on Keskmine.
HP Color Laserjet CP2020 Süsteemi seadistuse menüü