Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι

Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι


Από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ορίστε την επιλογή Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι για να εκτυπώσετε ένα έγχρωμο έγγραφο ως ασπρόμαυρο. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν θέλετε να εκτυπώσετε έγχρωμα έγγραφα, τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να φωτοτυπηθούν ή να αποσταλούν με φαξ.

Όταν επιλέγετε Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, το προϊόν χρησιμοποιεί τη μονόχρωμη λειτουργία, που περιορίζει τη χρήση των έγχρωμων κασετών εκτύπωσης.

HP Color Laserjet CP2020 Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι