Εκτύπωση εξωφύλλου

Εκτύπωση εξωφύλλου


Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα ξεχωριστό εξώφυλλο για το έγγραφό σας, που να περιλαμβάνει ένα μήνυμα (π.χ. “Εμπιστευτικό”).

1.
Από το μενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση).
2.
Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης.
3.
Ανοίξτε το μενού Cover Page (Εξώφυλλο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε αν το εξώφυλλο θα εκτυπωθεί Before Document (Πριν το έγγραφο) ή After Document (Μετά το έγγραφο).
4.
Στο μενού Cover Page Type (Τύπος εξωφύλλου), επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο.
HP Color Laserjet CP2020 note Εκτύπωση εξωφύλλου ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να τυπώσετε ένα λευκό, κενό εξώφυλλο, επιλέξτε Standard (Τυπικό) ως Cover Page Type (Τύπος εξωφύλλου).

HP Color Laserjet CP2020 Εκτύπωση εξωφύλλου