Προβολή του ενσωματωμένου διακομιστή Web με χρήση Macintosh

Προβολή του ενσωματωμένου διακομιστή Web με χρήση Macintosh


Μπορείτε να προσπελάσετε τον ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS) της HP κάνοντας κλικ στο κουμπί Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) όταν προβάλλετε την ουρά εκτύπωσης. Αυτό θα ανοίξει ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, όπως το Safari, που επιτρέπει στο χρήστη να προσπελάσει τον EWS. Είναι επίσης δυνατή η απευθείας πρόσβαση στον EWS, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP δικτύου ή το όνομα DNS του προϊόντος στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Το λογισμικό HP USB EWS Gateway, που εγκαθίσταται αυτόματα, επιτρέπει επίσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web να προσπελάσει το προϊόν, εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με χρήση καλωδίου USB. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, κάντε κλικ στο κουμπί Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) για να προσπελάσετε τον EWS μέσω του προγράμματος περιήγησης Web.

Χρησιμοποιήστε τον EWS για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:


Προβολή της κατάστασης της συσκευής και αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής.

Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής.

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών για τη συσκευή.

Προβολή του αρχείου καταγραφής συμβάντων της συσκευής.

HP Color Laserjet CP2020 Προβολή του ενσωματωμένου διακομιστή Web με χρήση Macintosh