Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης

Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης


Αυτό το προϊόν υποστηρίζει εκτύπωση σε ειδικά μέσα. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά τη χρήση ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι ορίζετε τον τύπο και το μέγεθος στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης.

HP Color Laserjet CP2020 caution Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι εκτυπωτές HP LaserJet χρησιμοποιούν κυλίνδρους τήξης, για να κολλήσουν τα μόρια ξηρού γραφίτη στο χαρτί σε πολύ ακριβείς κουκκίδες. Το χαρτί laser της HP έχει σχεδιαστεί να αντέχει αυτή την ακραία θερμότητα. Η χρήση χαρτιού έγχυσης μελάνης (inkjet) που δεν έχει σχεδιαστεί για αυτή την τεχνολογία θα μπορούσε να καταστρέψει τον εκτυπωτή σας.


Τύπος μέσων
Ενέργειες που συνιστώνται
Ενέργειες που δεν συνιστώνται
Φάκελοι

Αποθηκεύετε τους φακέλους σε επίπεδη θέση.

Χρησιμοποιείτε φακέλους όπου η ένωση καλύπτει όλο το μήκος του φακέλου μέχρι τη γωνία.

Χρησιμοποιείτε αφαιρούμενες αυτοκόλλητες ταινίες που είναι εγκεκριμένες για χρήση σε εκτυπωτές laser.

Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που είναι τσαλακωμένοι, τσακισμένοι, ενωμένοι μεταξύ τους ή κατεστραμμένοι.

Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με άγκιστρα, κουμπώματα, παραθυράκια ή επενδύσεις με επικάλυψη.

Μην χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητες κολλητικές ουσίες ή άλλα συνθετικά υλικά.
Ετικέτες

Χρησιμοποιείτε μόνο ετικέτες ανάμεσα στις οποίες δεν υπάρχει εκτεθειμένο χαρτί βάσης.

Χρησιμοποιείτε ετικέτες που διατηρούνται επίπεδες.

Χρησιμοποιείτε μόνο ολόκληρα φύλλα ετικετών.

Μην χρησιμοποιείτε ετικέτες με τσαλακώματα, φυσαλίδες ή φθορές.

Μην εκτυπώνετε μέρη φύλλων ετικετών.
Διαφάνειες

Χρησιμοποιείτε μόνο διαφάνειες που είναι εγκεκριμένες για χρήση σε εκτυπωτές laser.

Τοποθετείτε τις διαφάνειες σε επίπεδη επιφάνεια μετά την αφαίρεσή τους από το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε διαφανή μέσα εκτύπωσης που δεν είναι εγκεκριμένα για εκτυπωτές laser.
Επιστολόχαρτα ή προτυπωμένες φόρμες

Χρησιμοποιείτε μόνο επιστολόχαρτα ή φόρμες εγκεκριμένες για χρήση σε εκτυπωτές laser.

Μην χρησιμοποιείτε υπερυψωμένα ή μεταλλικά επιστολόχαρτα.
Βαρύ χαρτί

Χρησιμοποιείτε μόνο βαρύ χαρτί που είναι εγκεκριμένο για χρήση σε εκτυπωτές laser και ικανοποιεί τις προδιαγραφές βάρους για αυτό το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι βαρύτερο από τις συνιστώμενες προδιαγραφές μέσων για αυτό το προϊόν, εκτός αν είναι χαρτί HP που έχει εγκριθεί για χρήση σε αυτό το προϊόν.
Γλασέ χαρτί ή χαρτί με επικάλυψη

Χρησιμοποιείτε μόνο γλασέ χαρτί ή χαρτί με επικάλυψη που είναι εγκεκριμένο για χρήση σε εκτυπωτές laser.

Μην χρησιμοποιείτε γλασέ χαρτί ή χαρτί με επικάλυψη που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε προϊόντα έγχυσης μελάνης (inkjet).

HP Color Laserjet CP2020 Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης