Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης

Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης


1.
Στο μενού του πίνακα ελέγχου, πατήστε OK.
2.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) για να επιλέξετε Network config. (Διαμόρφωση δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε OK.
3.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) για να επιλέξετε Automatic crossover (Αυτόματη διασταύρωση) και στη συνέχεια πατήστε OK.
4.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης) για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση), και στη συνέχεια πατήστε OK.

HP Color Laserjet CP2020 Ρύθμιση αυτόματης διασταύρωσης