Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου

Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου


HP Color Laserjet CP2020 note Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η ρύθμιση Show IP address (Εμφάνιση διεύθυνσης IP) είναι On (Ενεργοποίηση), η διεύθυνση IP θα εναλλάσσεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου με τους δείκτες κατάστασης κασετών εκτύπωσης.

1.
Στο μενού του πίνακα ελέγχου, πατήστε OK.
2.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) για να επιλέξετε Network config. (Διαμόρφωση δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε OK.
3.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) για να επιλέξετε Show IP address (Εμφάνιση διεύθυνσης ΙΡ) και στη συνέχεια πατήστε OK.
4.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου) για να επιλέξετε Yes (Ναι) ή No (Όχι) και στη συνέχεια πατήστε OK.

HP Color Laserjet CP2020 Εμφάνιση ή απόκρυψη της διεύθυνσης IP από τον πίνακα ελέγχου