Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)


Τα Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) για αναλώσιμα που περιέχουν χημικές ουσίες (όπως για παράδειγμα ο γραφίτης) μπορείτε να τα αποκτήσετε από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/go/msds ή www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)