Ασφάλεια laser

Ασφάλεια laser


Το Κέντρο Συσκευών και Ακτινολογικής Υγιεινής (CDRH) της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει εφαρμόσει κανονισμούς για προϊόντα που χρησιμοποιούν ακτίνες laser, τα οποία κατασκευάστηκαν από την 1η Αυγούστου 1976 και μετέπειτα. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αυτούς είναι υποχρεωτική για προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ. Η συσκευή είναι πιστοποιημένη ως προϊόν laser “Κλάσης 1”, σύμφωνα με το Radiation Performance Standard (Πρότυπο Απόδοσης Ακτινοβολίας) που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ βάσει του Radiation Control for Health and Safety Act του 1968 (Νόμος περί Ελέγχου της Ακτινοβολίας για την Υγεία και την Ασφάλεια). Επειδή η ακτινοβολία που εκπέμπεται μέσα στη συσκευή περιορίζεται εξ ολοκλήρου μέσα στα προστατευτικά περιβλήματα και τα εξωτερικά της καλύμματα, η δέσμη ακτίνων laser δεν μπορεί να διαφύγει προς τα έξω σε καμία φάση της κανονικής λειτουργίας της.

HP Color Laserjet CP2020 warning Ασφάλεια laser ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Η χρήση χειριστηρίων, οι ρυθμίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός εκείνων που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, μπορεί να προκαλέσουν την έκθεση του χρήστη σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

HP Color Laserjet CP2020 Ασφάλεια laser