Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού


HP Color Laserjet CP2020 warning Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Οι απαιτήσεις ισχύος βασίζονται στη χώρα/περιοχή όπου πωλείται το προϊόν. Μη μετατρέπετε την τάση λειτουργίας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και θα καταστήσει άκυρη την εγγύησή του.


Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Στοιχείο
Μοντέλα 110 Volt
Μοντέλα 220 Volt
Απαιτήσεις ισχύος
100 έως 127 V (+/-10%)
50 έως 60 Hz (+/-2 Hz)
220 έως 240 V (+/-10%)
50 έως 60 Hz (+/-2 Hz)
Ελάχιστη συνιστώμενη χωρητικότητα κυκλώματος
6,0 A
3,0 A


Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος, σε watt)1,4
Μοντέλο προϊόντος
Εκτύπωση (21 PPM)2,3
Κατάσταση ετοιμότητας2
Κατάσταση αναμονής2
Απενεργοποιημένο2
Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP2020
260
13
3.8
0.0

1 Οι τιμές βασίζονται σε προκαταρτικά δεδομένα, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web www.hp.com/support/ljcp2020series για τις τρέχουσες πληροφορίες.

2 Η κατανάλωση ισχύος εκφράζει τις υψηλότερες τιμές που μετρήθηκαν για έγχρωμη και μονόχρωμη εκτύπωση, όταν χρησιμοποιούνται όλες οι τυπικές τάσεις.

3 HP Color LaserJet σειρά CP2020 ταχύτητα εκτύπωσης 21 σελίδες ανά λεπτό (ppm) σε μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 20 ppm σε μέσα A4 σε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο.

4 Μέγιστη έκλυση θερμότητας σε κατάσταση ετοιμότητας για όλα τα μοντέλα = 41 BTU/ώρα

HP Color Laserjet CP2020 Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού