Εκπομπές θορύβου

Εκπομπές θορύβουHP Color LaserJet σειρά CP20201,2
Στάθμη ισχύος θορύβου
Δήλωση κατά ISO 9296
Εκτύπωση (21 ppm)3
LWAd = 6,4 Bels (A) [64dB (A)]
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LWAd = Ανεπαίσθητος
Στάθμη πίεσης θορύβου: θέση παρευρισκομένου
Δήλωση κατά ISO 9296
Εκτύπωση (20 ppm)3
LpAm = 67 dB (A)
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LpAm = Ανεπαίσθητος

1 Οι τιμές βασίζονται σε προκαταρτικά δεδομένα, δείτε www.hp.com/support/ljcp2020series για τις τρέχουσες πληροφορίες.

2 Διαμόρφωση που δοκιμάστηκε: Μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης με HP Color LaserJet σειρά CP2020.

3 Η ταχύτητα του HP Color LaserJet σειρά CP2020 είναι 21/20 ppm για έγχρωμη εκτύπωση και 21/20 ppm για μονόχρωμη εκτύπωση (μέγεθος Letter/A4).

HP Color Laserjet CP2020 Εκπομπές θορύβου