Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης


Αυτό το προϊόν HP καλύπτεται από εγγύηση ως προς την απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που (α) έχουν επαναπληρωθεί, ανακαινιστεί, ανακατασκευαστεί ή αλλοιωθεί σκόπιμα με οποιονδήποτε τρόπο, (β) παρουσιάζουν προβλήματα εξαιτίας κακής χρήσης, ακατάλληλης φύλαξης ή λειτουργίας εκτός των δημοσιευμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών για το προϊόν εκτυπωτή ή (γ) παρουσιάζουν σημεία φθοράς λόγω φυσιολογικής χρήσης.

Για να εξυπηρετηθείτε βάσει της εγγύησης, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε (μαζί με μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος και δείγματα εκτύπωσης) ή επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της HP. Η HP, κατά την κρίση της, είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν, αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό, είτε θα σας επιστρέψει τα χρήματα της αγοράς.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΗΡ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΣΑΣ.

HP Color Laserjet CP2020 Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης