Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Η παρούσα Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (“Άδεια”) είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε (α) εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και (β) τη Hewlett-Packard Company (“HP”) και διέπει τη χρήση του προϊόντος λογισμικού (“Λογισμικό”) από εσάς. Η παρούσα Άδεια δεν ισχύει εάν υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης ανάμεσα σε εσάς και την HP ή τους προμηθευτές της για το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης μιας άδειας χρήσης σε online τεκμηρίωση. Ο όρος “Λογισμικό” ενδέχεται να περιλαμβάνει (i) αντίστοιχα μέσα, (ii) έναν οδηγό χρήσης και λοιπό έντυπο υλικό, και (iii) “online” ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (συνολικά “Τεκμηρίωση χρήστη”).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ, ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ HP, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από το λογισμικό που ανήκει στην HP (“Λογισμικό HP”), λογισμικό που παρέχεται με άδεια χρήσης από τρίτα μέρη (“Λογισμικό τρίτου μέρους” και “Άδεια χρήσης τρίτου μέρους”). Για Λογισμικό Τρίτου μέρους, σάς παραχωρείται άδεια χρήσης που υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης Άδειας χρήσης τρίτου μέρους. Γενικά, η Άδεια χρήσης τρίτου μέρους βρίσκεται σε ένα αρχείο όπως το license.txt. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη HP εάν δεν μπορείτε να βρείτε την Άδεια χρήσης τρίτου μέρους. Εάν οι Άδειες χρήσης τρίτου μέρους περιλαμβάνουν άδειες χρήσης που ορίζουν τη διαθεσιμότητα πηγαίου κώδικα (όπως η Γενική δημόσια άδεια χρήσης GNU) και ο αντίστοιχος πηγαίος κώδικας δεν συμπεριλαμβάνεται στο Λογισμικό, τότε ελέγξτε τις σελίδες υποστήριξης προϊόντων της τοποθεσίας της HP στο web (hp.com) για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτόν τον πηγαίο κώδικα.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Θα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας:

α. Χρήση. Η HP σας παραχωρεί μια άδεια Χρήσης ενός αντιγράφου του Λογισμικού HP. Ο όρος “Χρήση” ισοδυναμεί με εγκατάσταση, αντιγραφή, αποθήκευση, φόρτωση, εκτέλεση, προβολή ή άλλου είδους χρήση του Λογισμικού HP. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το Λογισμικό HP ή να απενεργοποιήσετε το όποιο χαρακτηριστικό αδειοδότησης ή ελέγχου του Λογισμικού HP. Εάν το παρόν Λογισμικό παρέχεται από την HP για Χρήση με προϊόν απεικόνισης ή εκτύπωσης (για παράδειγμα, εάν το Λογισμικό είναι πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, firmware ή προσθήκη), το Λογισμικό HP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν (“Προϊόν HP”). Πρόσθετοι περιορισμοί ως προς τη Χρήση ενδέχεται να εμφανίζονται στην Τεκμηρίωση χρήστη. Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε συστατικά μέρη του Λογισμικού HP για Χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα να διανείμετε το Λογισμικό HP.

β. Αντιγραφή. Το δικαίωμά σας για αντιγραφή σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα αρχείου ή ασφαλείας του Λογισμικού HP, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο θα περιέχει όλες τις σημειώσεις περί δικαιωμάτων κυριότητας του πρωτότυπου Λογισμικού HP και θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως αντίγραφο ασφαλείας.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Για να χρησιμοποιήσετε Λογισμικό της HP που παρέχεται από την HP ως αναβάθμιση, ενημέρωση ή συμπλήρωμα (συνολικά “Αναβάθμιση”), πρέπει πρώτα να έχετε άδεια χρήσης του αρχικού Λογισμικού HP που ορίζεται από την HP ως κατάλληλο για την Αναβάθμιση. Στο βαθμό που η Αναβάθμιση αντικαθιστά το αρχικό Λογισμικό HP, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε αυτό το Λογισμικό HP. Η παρούσα Άδεια ισχύει για κάθε Αναβάθμιση εκτός εάν η HP παρέχει άλλους όρους με την Αναβάθμιση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της παρούσας Άδειας και αυτών των “άλλων όρων”, θα υπερισχύσουν οι άλλοι όροι.

4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ.

α. Μεταβίβαση σε τρίτο μέρος. Ο αρχικός χρήστης του Λογισμικού HP δύναται να κάνει μία και μόνη μεταβίβαση του Λογισμικού HP σε άλλον τελικό χρήστη. Οποιαδήποτε μεταβίβαση θα περιλαμβάνει όλα τα συστατικά μέρη, μέσα, την Τεκμηρίωση χρήστη, την παρούσα Άδεια, και εφόσον υπάρχει, το Πιστοποιητικό γνησιότητας. Η μεταβίβαση δεν δύναται να είναι έμμεση μεταβίβαση, όπως αποστολή επί παρακαταθήκη. Πριν από τη μεταβίβαση, ο τελικός χρήστης που λαμβάνει το μεταβιβαζόμενο Λογισμικό θα αποδεχτεί την παρούσα Άδεια. Μετά τη μεταβίβαση του Λογισμικού HP, η άδειά σας παύει αυτόματα να ισχύει.

β. Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, εκμίσθωση ή δανεισμός του Λογισμικού HP ή η Χρήση του Λογισμικού HP για εμπορική χρονομεριστική μίσθωση ή υπηρεσιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας χρήσης, η ανάθεση ή άλλου είδους μεταβίβαση του Λογισμικού HP παρά μόνο σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην παρούσα Άδεια.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης χρήστη ανήκουν στην HP ή τους προμηθευτές της και προστατεύονται δια νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού απορρήτου, ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιονδήποτε χαρακτηρισμό του προϊόντος, σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή περιορισμό κυριότητας από το Λογισμικό.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΛΗΣΗΣ. Δεν έχετε το δικαίωμα αποσυμπίλησης, ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού HP, παρά μόνο στο βαθμό που το συγκεκριμένο δικαίωμα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η HP και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες δύνανται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με (i) τη Χρήση του Λογισμικού ή του Προϊόντος HP από εσάς ή (ii) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με το Λογισμικό ή το Προϊόν HP. Κάθε τέτοια πληροφορία θα υπόκειται στην πολιτική περί απορρήτου της HP. Η HP δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε μορφή που σας χαρακτηρίζει προσωπικά, παρά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη βελτίωση της Χρήσης σας ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ανεξάρτητα από τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της HP και των προμηθευτών της στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας και η αποκλειστική σας αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας θα περιορίζονται στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ποσού που καταβάλετε για το Προϊόν και 5,00 δολαρίων ΗΠΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η HP Ή Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. Σε ορισμένες πολιτείες ή άλλες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην σας αφορά.

9. ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. Εάν ανήκετε στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ, τότε σύμφωνα με τους κανονισμούς FAR 12.211 και FAR 12.212, η άδεια χρήσης για το Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών, την Τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστών και Τεχνικά δεδομένα για Εμπορικά στοιχεία παραχωρείται στο πλαίσιο της ισχύουσας εμπορικής άδειας χρήσης της HP.

10. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς (i) που ισχύουν ως προς την εξαγωγή ή εισαγωγή του Λογισμικού ή (ii) που περιορίζουν τη Χρήση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των όποιων περιορισμών σχετικά με τη μαζική παραγωγή πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.

11. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η HP και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων που δεν σας εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα Άδεια.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Αναθ. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη