Μενού Service (Σέρβις)

Μενού Service (Σέρβις)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, να καθαρίσετε το προϊόν και να ενεργοποιήσετε ειδικές λειτουργίες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.


Στοιχείο μενού
Στοιχείο υπο-μενού
Περιγραφή
Cleaning mode (Λειτουργία καθαρισμού)
 
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για καθαρισμό του προϊόντος, εάν δείτε κηλίδες γραφίτη ή άλλα στίγματα στις εκτυπώσεις. Η διαδικασία καθαρισμού αφαιρεί τη σκόνη και το πλεόνασμα γραφίτη από τη διαδρομή του χαρτιού.
Όταν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, το προϊόν σάς προτρέπει να τοποθετήσετε απλό χαρτί στο δίσκο 1 και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί ΟΚ για έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πετάξτε τη σελίδα που εκτυπώνεται.
PowerSave
 
Καθορίζει τον χρόνο που το προϊόν παραμένει αδρανές, προτού εισέλθει στη λειτουργία PowerSave. Το προϊόν εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία PowerSave όταν στέλνετε μια εργασία εκτύπωσης ή πατάτε κάποιο κουμπί του πίνακα ελέγχου.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 15 minutes (15 λεπτά).
USB speed (Ταχύτητα USB)
High (Υψηλή)
Full (Πλήρης)
Ρυθμίζει την ταχύτητα USB σε High (Υψηλή) ή Full (Πλήρης). Για να λειτουργήσει με πραγματικά υψηλή ταχύτητα, το προϊόν θα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας και να είναι συνδεδεμένο σε έναν κεντρικό ελεγκτή EHCI που να λειτουργεί και αυτός με υψηλή ταχύτητα. Επιπλέον, αυτό το στοιχείο μενού δεν απεικονίζει την τρέχουσα ταχύτητα λειτουργίας του προϊόντος.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι High (Υψηλή).
Less paper curl (Λιγότερο τσαλάκωμα χαρτιού)
Off (Απενεργοποίηση)
On (Ενεργοποίηση)
Εάν οι σελίδες που εκτυπώνονται τσαλακώνονται συνεχώς, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε το προϊόν σε μια λειτουργία που μειώνει το τσαλάκωμα.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).
Archive print (Εκτύπωση αρχείου)
Off (Απενεργοποίηση)
On (Ενεργοποίηση)
Εάν εκτυπώνετε σελίδες που θα αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε το προϊόν σε μια λειτουργία που μειώνει το μουτζούρωμα και τη σκόνη του γραφίτη.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).
Restore defaults (Επαναφορά προεπιλογών)
Yes (Ναι)
No (Όχι)
Διαμορφώνει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

HP Color Laserjet CP2020 Μενού Service (Σέρβις)