Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM

Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM


Ενεργοποιήστε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού έχει εκτελέσει την προετοιμασία του. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, κάντε τα ακόλουθα:

1.
Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδες πληροφοριών.
2.
Ελέγξτε την ενότητα “Εγκαταστημένες προσωπικότητες και επιλογές” στη σελίδα διαμόρφωσης και συγκρίνετέ τη με τη σελίδα διαμόρφωσης που εκτυπώσατε πριν από την εγκατάσταση του DIMM.
3.
Το DIMM ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. Επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

ή

Το DIMM ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Δοκιμάστε ένα νέο DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM