Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη

Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη


Όταν εγκαθιστάτε μια κασέτα γραφίτη HP και το μήνυμα του πίνακα ελέγχου αναφέρει ότι η κασέτα αυτή δεν είναι κασέτα γραφίτη της ΗΡ, καλέστε τη γραμμή συνεχούς επικοινωνίας της HP για την αντιμετώπιση της απάτης (1-877-219-3183, χωρίς χρέωση στη Βόρεια Αμερική) ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hp.com/go/anticounterfeit. Η ΗΡ θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν η κασέτα είναι γνήσια και θα λάβει μέτρα για να λύσει το πρόβλημα.

Η κασέτα γραφίτη που αγοράσατε ενδέχεται να μην είναι γνήσια κασέτα γραφίτη της ΗΡ, αν:


Αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα με την κασέτα γραφίτη.

Η κασέτα γραφίτη δεν έχει τη συνηθισμένη όψη (για παράδειγμα, απουσιάζει η πορτοκαλί γλωττίδα έλξης ή η συσκευασία της διαφέρει από τη συσκευασία της HP).

HP Color Laserjet CP2020 Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη