Αριθμοί μοντέλου και σειράς

Αριθμοί μοντέλου και σειράς


Οι αριθμοί μοντέλου και σειράς αναγράφονται σε μια ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο εσωτερικό της εμπρός θύρας.

Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την χώρα/περιοχή προέλευσης και το επίπεδο αναθεώρησης, την ημερομηνία κατασκευής, τον κωδικό παραγωγής και τον αριθμό παραγωγής του προϊόντος. Η ετικέτα περιέχει επίσης πληροφορίες για την αξιολόγηση ισχύος και τους κανονισμούς.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms06 ug Αριθμοί μοντέλου και σειράς

HP Color Laserjet CP2020 Αριθμοί μοντέλου και σειράς