IP-adresse

IP-adresse


Hver vært (arbejdsstation eller node) i et IP-netværk kræver en entydig IP-adresse til hver enkelt netværksgrænseflade. Denne adresse er en softwareadresse, som bruges til at identificere både netværket og de specifikke værter, som findes på netværket. En vært kan anmode en server om at få tildelt en dynamisk IP-adresse, hver gang enheden starter (f.eks. med DHCP og BOOTP).

En IPv4-adresse består af fire bit-oplysninger, inddelt i sektioner, der hver indeholder 1 byte. IP-adressen har følgende format:

xxx.xxx.xxx.xxx

HP Color Laserjet CP2020 note IP adresse BEMÆRK:

Ved tildeling af IP-adresser bør du altid kontakte administratoren af IP-adresser. Angivelse af en forkert adresse kan deaktivere andet udstyr, som fungerer i netværket, eller forstyrre kommunikationen.

HP Color Laserjet CP2020 IP-adresse