TCP/IP

TCP/IP


På samme måde som når mennesker kommunikerer ved hjælp af et fælles sprog, er TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en samling protokoller, som er udviklet til at definere den måde, computere og andre enheder kommunikerer med hinanden på via et netværk.

Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 TCP/IP