Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU

Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU


HP Color Laserjet CP2020 weee mark Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. Det er derimod dit ansvar at bortskaffe produktaffaldet ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genbrug af elektronisk affald og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genbrug af produktaffaldet i forbindelse med bortskaffelsen er medvirkende til at bevare naturens ressourcer og sikrer, at affaldet bliver genbrugt på en sundheds- og miljømæssigt korrekt måde. For at få yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere produktaffald til genbrug, skal du kontakte kommunen, dit renovationsfirma eller den butik, hvor du købte produktet.
HP Color Laserjet CP2020 Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU